MsKS logo
Dnes je Pondelok 18.novembra 2019, oslavuje Eugen

Oznamy

Stretnutie milovníkov vianočných tradícií

27. október 2017 | 13:31:21

Milí priatelia,
Keďže sa pomaly blíži čas Vianoc, chceme Vás poprosiť:

Pridajte s k nám, aby sme spoločne vytvorili „Betlehem pre naše mesto“ Každý nápad, každá tvorivá ruka je vítaná.

Prvé stretnutie všetkých nadšencov pre tento nápad sa uskutoční 9.11.2017 o 16,00 v MsKS.

Tešíme sa na Vás 

Fotogaléria

 

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE

29. september 2017 | 16:36:06

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, 
Námestie slobody 1269/3  026 01 Dolný Kubín,
ponúka na obsadenie pracovnú pozíciu: 

 „odborný prevádzkovo –technický pracovník „

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vykonáva funkciu zvukára a osvetľovača na jednotlivých podujatiach a zabezpečuje 
  technické požiadavky objednávateľov priestorov na kultúrne a spoločenské podujatia
 • zabezpečuje odstraňovanie porúch, maliarske, murárske a  údržbárske práce 
  v budove  MsKS
 •  inštaluje zavesenie a zvesenie propagačných pútačov na všetkých propagačných
  plochách
 • podľa potreby zastáva funkciu vodiča služobného motorového vozidla a vykonáva 
  bežnú údržbu na služobnom motorovom vozidle

 

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru: IHNEĎ

ďalšie informácie na www.msksdk.sk 

Požadované doklady prosím posielajte na adresu 

Mgr. Jana Greššová, MsKS , Námestie slobody 1269/3   026 01  Dolný Kubín 

 

 

 

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

29. január 2016 | 16:48:57

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Zriaďovateľom MsKS je mesto Dolný Kubín. Je mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou.

Svojou činnosťou je pokračovateľom Osvetového domu, ktorý v meste fungoval od 50-tych rokov, kedy na celom Slovensku vznikali Domy osvety. V r. 1972 došlo k rozdeleniu na Okresný osvetový dom a Mestský osvetový dom. Zároveň sa Okresný osvetový dom presťahoval do iných priestorov a Mestský osvetový dom zostal v budove Evanjelickej cirkvi na Námestí P.O.Hviezdoslava.

Súčasné stredisko vzniklo zlúčením Mestského osvetového domu a Kina Dukla. Novú budovu MsKS na Námestí slobody využívajú dolnokubínčania od apríla 1986.

Hlavným poslaním MsKS je spravovanie zvereného majetku mesta, organizovanie kultúrnych podujatí a kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov mesta, sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a amatérskych umeleckých telies, organizovanie a sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít, vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti v oblasti cestovného ruchu.

MsKS do júla roku 2012 prevádzkovalo kino CHOČ na Námestí P.O.Hviezdoslava, pri ktorom pracoval aj filmový klub FK 23. Na prelome rokov 2004/05 bola, vďaka príspevku mesta, v kine zmodernizovaná zvuková aparatúra, čo malo veľmi pozitívny ohlas najmä u mladých návštevníkov kina. Rekonštrukcia tiež umožňuje premietanie najnovších filmov s najmodernejším systémom záznamu zvuku.

V priestoroch hlavnej budovy strediska na Námestí slobody sa nachádza divadelná sála s bežnou kapacitou 384 miest, ktorej javisko rozmermi a technickými parametrami spĺňa požiadavky väčšiny bežných divadelných, či koncertných predstavení.

Estrádna sála je určená na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie, schôdze, burzy a pod. Je priamo prepojená s priľahlou reštauráciou a v zákulisí je prepojenie na divadelnú sálu a divadelné šatne.

V budove sa tiež nachádza výstavná sieň, v ktorej sa konajú výstavy amatérskych, poloprofesionálnych ale aj profesionálnych umelcov a fotogaléria vo foyeri, využívaná podobne.

Učebné a klubové priestory v "A" bloku budovy bývajú pravidelne využívané pre organizovanie jazykových a iných kurzov, k prenájmom na schôdzovú činnosť rôznych spoločenských organizácií, prezentáciám firiem a organizácií, prípadne k uzavretým spoločenským posedeniam. MsKS od apríla 2005 prevádzkovalo aj Turistickú informačnú kanceláriu, ktorá sa nachádzala na prízemí budovy strediska na Námestí slobody. V roku 2010 prešla TIK organizačne priamo pod mestský úrad. 

Pod správu strediska patrí aj Hudobný altánok v parku pri hoteli City hotel Park.

 

 

 

 strana: 1 
Kontakt

email: riaditel@msksdk.sk, msksdk@msksdk.sk

tel: 043 / 586 2269

mob: 0915 895 368


Novinky emailom

Zadajte svoju emailovú adresu.

© 2015 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

prihlásenie