PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE DOLNÝ KUBÍN | 17:00 | DIVADLO PRE DETI

Na motívy diela Pavla Dobšinského.

Slovenská ľudová rozpráva na motívy diela Pavla Dobšinského okorenená vtipom a humorom je navyše popretkávaná piesňami prísloviami, porekadlami a ľudovými obyčajmi. Posúďte sami. Náš odvážny kocúr rozumie všetkému. Nielen ľudskej reči, lež i tomu, čo sa ukrýva v srdci človeka.

Divadlo vám ponúka nezvyčajné stretnutie rozprávkových bytostí, ktoré sú nositeľmi ľudských charakterových vlastností, pomáhajúcich chudobnému Jurkovi v nádeji, že i oni okúsia čosi z ríše človečenstva a dotknú sa tých maličkostí, ktoré v bytí človeka spôsobujú radosť.

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA PREDSTAVENIE USKUTOČNÍ V MsKS.⛈️

Partneri a sponzori podujatia: Mesto Dolný Kubín, Visit ORAVA - turistické informácie o Orave a Mestské kultúrne stredisko D.Kubín

Dĺžka podujatia: 60 minút
Dátum lokálnej premiéry: 4. august 2023

PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH