HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- úvod

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažnou prehliadkou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Jednotlivé stupne prehliadky prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.
Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach.
Súťaž umožňuje kultúrnym a pedagogickým pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie kultúrneho života v regiónoch a výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže. Archívy hovoria, že v roku 1954 sa v Dolnom Kubíne konala prvá celoslovenská súťaž žiakov v činnosti, ktorej sa hovorilo recitovanie, „recitácia“ alebo prednes. V roku 1955 sa to isté dialo už pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Odvtedy sa
v Kubíne každý rok schádzajú budúci herci,suveréni i rozochvení trémisti.

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.