Prenájom priestorov

 

 

SVADBA V MsKS DOLNÝ KUBÍN

Cena prenájmu za estrádnu sálu je 400.,€

(denný nájom od 8:00 – do 6:00 nasledujúceho dňa)

Kapacita sály je približne 170 osôb, ale pre zachovanie dostatočnej veľkosti parketu odporúčame maximálny počet 150 hostí. V priestore sa nachádzajú obdĺžnikové stoly a čalúnené stoličky, ktoré odporúčame zakryť návlekmi (návleky vieme vypožičať 2.,€/ks) Estrádna sála má po celom obvode  biele závesy, čiže  už nie je potrebné steny prekrývať.

Platba: 100,- € pri potvrdení objednávky, minimálne 6 mesiacov pred konaním svadby.

Cena prenájmu za výdajňu stravy: 70,-€ /catering/

                                                             40,-€ /ako sklad potravín, nápojov/

Poplatok za použitie umývačky riadu 0,40,- € na osobu.

Výdajňa stravy slúži za účelom vydávania stravy poskytovateľom cateringových služieb alebo si môžete odložiť vlastný alkohol, víno, múčniky. K jej vybaveniu patrí chladnička, mikrovlnná rúra, klasický sporák s rúrou.

Cena prenájmu priestorov je v dobe vykurovacej sezóny od 1.9. – 30.4. príslušného roka navýšená o 10%.

Nezabudnite:

 • Najneskôr dva týždne pred konaním svadby prísť podpísať zmluvu, objednať si termín prípravy.
 • Rozloženie stolov si zabezpečuje objednávateľ alebo catering.
 • Pri výmene inventára /napr. výmena stolov za okrúhle/ je potrebné inventár vrátiť na pôvodné miesto.
 • Pri výzdobe sály nepoužívať klince, pripínačky do drevených obkladov.
 • Je zakázané do závesov po obvode celej sály upevňovať alebo pripínať svoju výzdobu, používať špendlíky a iný spojovací materiál.
 • Po skončení akcie je potrebné odstrániť výzdobu a zobrať si osobné veci.
 • V priestoroch MsKS je zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň.
 • Do budovy MsKS je zákaz vodiť živé zvieratá.
 • Estrádna sála je prenajatá za cenu denného nájmu, preto do 6 hodiny ráno je potrebné uvoľniť priestory.
 • V prípade nedodržania stanovenej doby ukončenia akcie a vypratania priestoru (do 6.00) bude za každú začatú hodinu  účtovaná  suma 40., €.              
 • Počas svadby máte k dispozícii informátora, ktorý bude zabezpečovať dozor nad objektom a dohodnete sa s ním na pravidlách otvárania a na vyhradenom priestore na fajčenie vonku. Môže to byť priestor oproti dverám do estrádnej sály alebo vstupná terasa pred MsKS. Pokiaľ budete mať nejaké požiadavky alebo problémy počas svadby, obracajte sa na informátora.

STUŽKOVÁ V MsKS DOLNÝ KUBÍN

Ceny prenájmu jednotlivých miestností:

 • Estrádna sála: 400.,€ (denný nájom)  65.,€ (hodinový nájom)
 • Divadelná sála: 360.,€ (denný nájom)  75.,€ (hodinový nájom)
 • Výdajňa stravy: 70.,€
 • Výdajňa stravy ako sklad: 40.,€
 • Umývačka riadu: 0,40.,€/osoba
 • Veľká šatňa: 25.,€

Potvrdenie termínu stužkovej je podmienené zaplatením zálohy 100,- € v priebehu školského roka, kedy bude stužková.

MsKS pri podpise zmluvy vyberie poplatok 50,-€ pre prípad poškodenia majetku. Tie budú vrátené, pokiaľ nenastanú žiadne škody.

 Estrádnu sálu máte k dispozícii v deň konania stužkovej slávnosti od 8,00 – 6,00 hod. nasledujúceho dňa.

V divadelnej sále máte v cene služby jedného technika na osvetlenie a ozvučenie

/ obsluha dataprojektora nie je súčasťou poskytnutých služieb/.

Na skúšku programu sitreba  rezervovať termín a odporúčame premyslieť si program už pred skúškou.

Asistenčná hliadka je v cene– prítomnosť počas kultúrneho programu v divadelnej sále / jej úlohou je zabezpečiť dodržanie predpísanej kapacity a zabezpečiť ostatné úlohy požiarnej ochrany/. Organizátori stužkovej musia rozhodnutie hliadky plne rešpektovať.

Ukončenie stužkovej sa počíta do 6,00 ráno. Do tejto hodiny je potrebné uvoľniť všetky prenajaté priestory a odniesť si všetky veci.

V prípade nedodržania stanovenej doby ukončenia akcie a vypratania priestoru (do 6.00) bude za každú začatú hodinu  účtovaná  suma 40.,€.              

Kultúrny program:

Organizátori stužkovej, t.j. konkrétna trieda, zodpovedá za dodržanie bezpečnosti počas konania kultúrneho programu pre verejnosť- čo znamená dodržanie kapacity divadelnej sály. Kapacita sály je 380 sedadiel – z toho cca 100 hostí /rodičov, učiteľov/ a 60 stoličiek.

Tento počet je povinnosťou a podmienkou pri prenajatí priestorov.

Odporúčame:

- vstupenky pre verejnosť v počte max. 300 ks

-  zabezpečenie bezpečnostnej služby počas konania programu, kontrola vstupeniek a poriadku počas programu

Dôležité: Po ukončení kultúrneho programu je potrebné preniesť všetky veci z divadelnej sály do šatne č. 29, najneskôr do 30 min. od ukončenia kultúrneho programu. Priestor divadelnej sály bude z bezpečnostných dôvodov uzamknutý.

Nezabudnite: - najneskôr 2 týždne pred konaním stužkovej prísť podpísať zmluvu, objednať si termín skúšky, potvrdenie termínu stužkovej je podmienené zaplatením zálohy 100,-€ v priebehu školského roka, kedy bude stužková

- MsKS pri podpise zmluvy vyberie poplatok 50,-€ pre prípad poškodenia majetku. Tie budú vrátené, ak nenastanú žiadne škody

- pri výzdobe sály nepoužívať klince, pripínačky alebo špendlíky do drevených obkladov a závesov

- v priestoroch MsKS nefajčiť, ani nepoužívať otvorený oheň

- do budovy MsKS je zákaz vodiť živé zvieratá

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.