Prenájom priestorov

SVADBA V MsKS DOLNÝ KUBÍN

Cena prenájmu za estrádnu sálu je 400-€

Kapacita sály je približne 170 osôb, ale pre zachovanie dostatočnej veľkosti parketu odporúčame maximálny počet 150 hostí. V priestore sa nachádzajú obdĺžnikové stoly a čalúnené stoličky, ktoré odporúčame zakryť návlekmi. Estrádna sála má v strope dekoračnú výzdobu.

Platba: 100,- € pri potvrdení objednávky, minimálne 6 mesiacov pred konaním svadby.

Cena prenájmu za výdajňu stravy: 70,-€ /catering/

                                                             40,-€ /ako sklad potravín, nápojov/

Poplatok za použitie umývačky riadu 0,20,- € na osobu.

Výdajňa stravy slúži za účelom vydávania stravy poskytovateľom cateringových služieb alebo si môžete odložiť vlastný alkohol, víno, múčniky. K jej vybaveniu patrí chladnička, mikrovlnná rúra, klasický sporák s rúrou.

Cena prenájmu priestorov je v dobe vykurovacej sezóny od 1.9. – 30.4. príslušného roka navýšená o 10%.

Nezabudnite:

ü  Najneskôr dva týždne pred konaním svadby prísť podpísať zmluvu, objednať si termín prípravy

ü  Rozloženie stolov si zabezpečuje objednávateľ alebo catering

ü  Pri výmene inventára /napr. výmena stolov za okrúhle/ je potrebné inventár vrátiť na pôvodné miesto

ü  Pri výzdobe sály nepoužívať klince, pripínačky do drevených obkladov

ü  Po skončení akcie je potrebné odstrániť výzdobu a zobrať si osobné veci

ü  V priestoroch MsKS je zakázané fajčiť alebo používať otvorený oheň

ü  Do budovy MsKS je zákaz vodiť živé zvieratá

ü  Estrádna sála je prenajatá za cenu denného nájmu, preto do 6 hodiny ráno je potrebné uvoľniť priestory

ü  Počas svadby máte k dispozícii informátora, ktorý bude zabezpečovať dozor nad objektom a dohodnete sa s ním na pravidlách otvárania a na vyhradenom priestore na fajčenie vonku. Môže to byť priestor oproti dverám do estrádnej sály alebo vstupná terasa pred MsKS. Pokiaľ budete mať nejaké požiadavky alebo problémy počas svadby, obracajte sa na informátora.

 

 

 

 

STUŽKOVÁ V MsKS DOLNÝ KUBÍN

Cena: 530,-€ v prípade dodávateľa cateringu

           470,-€ v prípade služieb reštaurácie Centrum / bez kuchynky/

 - potvrdenie termínu stužkovej je podmienené zaplatením zálohy 100,- € v priebehu školského roka, kedy bude stužková

- MsKS pri podpise zmluvy vyberie poplatok 50,-€ pre prípad poškodenia majetku. Tie budú vrátené, pokiaľ nenastanú žiadne škody

Čo je v cene:

1. estrádna sála v deň konania stužkovej slávnosti od 8,00 – 6,00 hod. nasledujúceho dňa

2. šatňa na kabáty pre rodičov a hostí na hlavnej chodbe

3. šatňa č. 29 na osobné veci, veci z kultúrneho programu, kabáty študentov

4. divadelná sála – služby jedného technika na osvetlenie a ozvučenie / obsluha      dataprojektora nie je súčasťou poskytnutých služieb/

   Dve hodiny skúška programu/treba si rezervovať termín a odporúčame premyslieť si    

program už pred skúškou/

   2 hodiny kultúrny program počas konania stužkovej slávnosti

5. asistenčná hliadka – prítomnosť počas kultúrneho programu / jej úlohou je zabezpečiť dodržanie predpísanej kapacity a zabezpečiť ostatné úlohy požiarnej ochrany/. Organizátori stužkovej musia rozhodnutie hliadky plne rešpektovať.

 

Ukončenie stužkovej sa počíta do 6,00 ráno. Do tejto hodiny je potrebné uvoľniť všetky prenajaté priestory a odniesť si všetky veci.

 

Kultúrny program:

Organizátori stužkovej, t.j. konkrétna trieda, zodpovedá za dodržanie bezpečnosti počas konania kultúrneho programu pre verejnosť- čo znamená dodržanie kapacity divadelnej sály. Kapacita sály je 380 sedadiel – z toho cca 100 hostí /rodičov, učiteľov/ a 60 stoličiek.

Tento počet je povinnosťou a podmienkou pri prenajatí priestorov.

Odporúčame:

- vstupenky pre verejnosť v počte max. 300 ks

-  zabezpečenie bezpečnostnej služby počas konania programu, kontrola vstupeniek a poriadku počas programu

Dôležité: Po ukončení kultúrneho programu je potrebné preniesť všetky veci z divadelnej sály do šatne č. 29, najneskôr do 30 min. od ukončenia kultúrneho programu. Priestor divadelnej sály bude z bezpečnostných dôvodov uzamknutý.

Nezabudnite:

- najneskôr 2 týždne pred konaním stužkovej prísť podpísať zmluvu, objednať si termín skúšky, potvrdenie termínu stužkovej je podmienené zaplatením zálohy 100,-€ v priebehu školského roka, kedy bude stužková

- MsKS pri podpise zmluvy vyberie poplatok 50,-€ pre prípad poškodenia majetku. Tie budú vrátené, ak nenastanú žiadne škody

- pri výzdobe sály nepoužívať klince, pripínačky do drevených obkladov

- v priestoroch MsKS nefajčiť, ani nepoužívať otvorený oheň

- do budovy MsKS je zákaz vodiť živé zvieratá

 

 

 

 

 

 

 

Divadelná sála

Plocha sály vrátane javiska 716 m2
Hľadisko
- stupňovité, vchody z prízemia i poschodia  
- počet miest na sedenie v divadelných kreslách 384 v 15 radoch
- optimálny počet prístavkov 40
- maximálna kapacita s prístavkami
(z hľadiska bezpečnosti)
450
Javisko
- hĺbka x šírka 15 x 10 m
- šírka v portáli 13,5 m
- proscénium (pod proscéniom je aj orchestrište)
hĺbka x šírka
4 x 11,5 m
- vybavené ako štandardné divadelné javisko  
- štandardné osvetlenie a ozvučenie,
možnosť pripojenia na zvukovú aparatúru v kabíne
 
- stredná opona  
- možnosť premietania na kinoplátno (vrátane zadnej projekcie)  

 Estrádna sála

Plocha sály 461 m2
- sála prístupná z foyeru v prízemí  
- v jednom rohu sály je malé estrádne javisko trojuholníkového pôdorysu bez opony a divadelného vybavenia, plocha javiska cca 50 m2, použiteľná šírka v čele 8 m (celková šírka v čele 11 m), najväčšia hĺbka 6,5 m  
- samostatná ozvučovacia a osvetľovacia kabína za javiskom, možnosť prisvetlenia javiska a sály       regulovateľnými reflektormi  
- prepojenie na kuchyňu reštaurácie priamou chodbou  
- možnosť servírovania prineseného občerstvenia v priľahlej výdajni stravy  
- prepojenie na šatňové priestory divadelných šatní  
- priamy prístup na terasu za budovou  
Miestnosť je vhodná na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, ale aj koncerty, konferencie, schôdze a pod.
Tiež býva využívaná na jednorázové predajné trhy, burzy a pod.

 Klubovňa 133

Plocha priestoru 89 m2
Klubový priestor na 1. poschodí, v ktorom je možné organizovať rôzne školenia, semináre, porady alebo aj spoločenské posedenia.

Zrkadlová miestnosť 203

Plocha priestoru 70 m2
Priestor na 1. poschodí vhodný na pohybové kurzy.

FITKO

Plocha priestoru 100 m2
Priestor na 1. poschodí vhodný na pohybové a tanečné kurzy.

Malá klubová miestnosť 201

Plocha priestoru 50 m2
Priestor na 1. poschodí vhodný na jazykové kurzy a malé prednášky.

Výstavná sieň

Plocha priestoru 90  m2
Samostatný výstavný priestor na 1. poschodí pred vstupom do divadelnej sály. Určený na komorné výstavy rôzneho druhu umeleckých artefaktov. Výborné prirodzené osvetlenie - jedna stena je celá presklená.
V sále sa konajú výstavy amatérskych, poloprofesionálnych ale aj profesionálnych umelcov. 

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.