Kontakty

 

Základné kontakty:             

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín

IČO: 355046

DIČ: 2020561994

 Riaditeľka       

    

 Mgr. Martina Mesárošová

 

Kancelária:

č.11 , prízemie

Kontakty:

 mobil  +421 915 882 446
e-mail: riaditel@msksdk.sk 

 

 Manažment     kultúry   

 

 

Mgr. Katarína Bachledová

  rieši ponuky a objednávky programov, predaj vstupeniek na programy v MsKS, poradí pri realizácii kultúrno-spoločenských aktivít, koordinuje vlastnú činnosť a činnosť umeleckých telies a kurzov, ktoré zastrešuje MsKS
Kancelária:

č.7 , prízemie

Kontakty:

043/586 22 69, mobil  0915 895 368
e-mail: prevadzkove@msksdk.sk

Propagačné  oddelenie:

Mgr. Viera Remková DiS.


výtvarná a propagačná činnosť  
  zabezpečuje propagáciu programov formou veľkoplošných panelov, tlač plagátov a letákov, spravuje web stránku, propaguje podujatia a činnosť v médiách, sociálnych sieťach, rieši scénické úpravy akcií MsKS, poskytuje kopírovacie služby A4-A3
Kancelária:

č. 22, prízemie za javiskom

 
Kontakty:         +421 915 989 320    atelier@msksdk.sk
Prevádzkové odd.:

 

Mgr. Katarína Bachledová - vedúca oddelenia

 

Štefan Juris

Matej Mesároš

 Viera Snováková 

Jarmila Bodoríková

 

 

zabezpečujú riadny chod prevádzky zariadenia, po technickej stránke akcie MsKS a ostatných subjektov, ktoré si prenajímajú priestory MsKS (ozvučenie, osvetlenie), vybavujú prenájmy technického vybavenia (napr. mikrofóny, reproduktory, prenosná ozvučovacia aparatúra)

Kancelária: č. 7, prízemie – foyer vľavo
Kontakty: 043/586 2269   prevadzkove@msksdk.sk
Ekonomické odd.:

 

Dominika Kacová

  rieši príležitostne a dlhodobé prenájmy po stránke ekonomickej (pravidelné zúčtovanie), podá informácie o cenách krátkodobých prenájmov priestorov, prenájmov HIM a DHIM
Kancelária: č. 9, prízemie – foyer vľavo
Kontakty: 043/586 22 69  ekonomicke@msksdk.sk

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.